Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Egészségügyi Főiskolai Kar - SOTE

  Az Egészségügyi Főiskolai Karon dietetikus, egészségügyi védőnő, gyógytornász, közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakokon 3 éves nappali képzés után főiskolai oklevelet, egészségügyi szakoktató, intézetvezető, mentőtiszt szakokon pedig 2 éves levelező képzés után „felsőfokú intézeti szakoklevelet” kaphattak a végzett hallgatók.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Semmelweis Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ápoló és betegellátó

  A képzés célja:Olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Semmelweis Egyetem

  Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) >> Egészségügyi Főiskolai Kar (SE-EFK) >> Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) >> Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) >> Mentálhigiénés Intézet (SE-MI) >> Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) >>

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Semmelweis Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

  Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara jogelőd intézménye révén 1879 óta áll a műszaki képzés szolgálatában. Fennállásunk óta erősségünk a gyakorlatorientált képzés, amelynek színvonalát az oktatók tudományos kutatásaikban szerzett tapasztalataikkal emelik. Oktatási programjainkat, ezek megvalósítását segítő ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Óbudai Egyetem Budapest III. Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - ETSZK

  A több mint harmincéves felsőoktatási múlttal rendelkező kar méltán tekinthető a diplomás egészségügyi szakemberképzés egyik legfontosabb hazai központjának. Az ETSZK-n ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, illetve szociális munka alapképzési szakokra, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, valamint szülésznő felsőfokú ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szegedi Tudományegyetem Szeged Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Egészségügyi Kar

  Az egészségtudományi képzés több mint két évtizedes múltra tekint vissza Miskolcon. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara új fejezetet nyitott e történetben, s a csaknem minden tudományterületet lefedő universitas szerves részeként képez diplomás szakembereket a prevenció, a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Miskolci Egyetem Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ifjúságsegítő

  A képzés célja, hogy az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végezzen. A szociális segítés alapfeladatait látja el. Információs és tanácsadó tevékenységet végez. Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását. Elősegíti a gyermekek és a fiatalok öntevékenységét, érdek- és jogérvényesítő tevékenységét. ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrös Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Protestáns teológus

  A képzés célja, hogy a lelkészi jellegű gyakorlati tárgyak elsajátítása helyett a képzésben résztvevők a szabad bölcsészetben jobban elmélyülhessenek. A gyakorlati tárgyak szisztematikus alapjait természetesen a Protestáns Teológus szakra beiratkozottak is elsajátítják, de praktizálással járó gyakorlatokat nem kell végezniük. A szakra felekezeti hovatartozás ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Építészmérnök

  Neked építésznek a komoly mérnöki és művészeti ismertetek mellett, a világban is helyét megálló épület létrehozásához szükséges komplex tudással, kreativitással, alkotó-teremtő fantáziával kell rendelkezned. Látnod kell az építészet és a különböző művészeti ágak kapcsolatát! Nálunk folyamatos alkotó munkával professzionális építészmérnökké válhatsz, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Biológia

  A képzés célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére,új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületük legfontosabb kutatási módszereit, gyakorlati és laboratóriumi jártasságuk ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Fogorvostudományi szak

  Fogorvos, doctor medicinae dentarie Képzési idő: 10 szemeszter. Kötelező nyári szakmai gyakorlatok: ápolástani, családorvosi praxis, belgyógyászat, sebészet témakörökben. A diplomához szükséges egy középfokú C típusú nyelvvizsga letétele, és az angol szaknyelvi záróvizsga. Nyelvtanulásra is mind a kar, mind a PTE által szervezett kurzusokon van lehetőség. Külföldi ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem ÁOK Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Környezettan

  A képzés célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatika, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kommunikáció- és médiatudomány

  A Kommunikáció és médiatudományi mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi és bölcsész műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek közkapcsolati, kommunikációs és mediális meghatározottságairól, következésképp a kommunikáció, a közkapcsolatok és a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - JGYPK

  Magyarország legrégebbi tanárképző intézményeként (budapesti előzményei 1873-ig vezethetők vissza, a szegedi kezdés 1928-ban történt) a kar – alkalmazkodva a bolognai rendszer kihívásaihoz – az óvodapedagógus-, a gyógypedagógus- és a tanítóképzés fő hazai központjává vált, de művészetközvetítő, sporttudományi és felnőttképzési alapszakjai is igen ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szegedi Tudományegyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Állam- és Jogtudományi Kar

  A miskolci jogászképzés alapítására 1980-ban került sor, s ennek nyomán 1981. szeptemberében indult meg az oktatás – 120 fő nappali, s 60 fő levelező tagozatos joghallgatóval. A döntést több évnyi előkészítő munka előzte meg, melynek summázata az volt, hogy a piacgazdaság felé elmozduló Magyarország szakemberellátása – különösen az északkeleti régióban – e ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Miskolci Egyetem Miskolc Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!