Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Egészségügyi Főiskolai Kar - SOTE

  Az Egészségügyi Főiskolai Karon dietetikus, egészségügyi védőnő, gyógytornász, közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakokon 3 éves nappali képzés után főiskolai oklevelet, egészségügyi szakoktató, intézetvezető, mentőtiszt szakokon pedig 2 éves levelező képzés után „felsőfokú intézeti szakoklevelet” kaphattak a végzett hallgatók.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Semmelweis Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pollack Mihály Műszaki Főiskola

  A karon 2006 szeptemberétől hét alapképzési (BSc) szakra - építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, mérnök informatikus, műszaki szakoktató, villamosmérnök - és építész mesterképzési szakra lehet jelentkezni és ezeken oklevelet szerezni.

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pollack Mihály Műszaki Főiskola Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Semmelweis Egyetem

  Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) >> Egészségügyi Főiskolai Kar (SE-EFK) >> Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) >> Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) >> Mentálhigiénés Intézet (SE-MI) >> Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) >>

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Semmelweis Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - JGYPK

  Magyarország legrégebbi tanárképző intézményeként (budapesti előzményei 1873-ig vezethetők vissza, a szegedi kezdés 1928-ban történt) a kar – alkalmazkodva a bolognai rendszer kihívásaihoz – az óvodapedagógus-, a gyógypedagógus- és a tanítóképzés fő hazai központjává vált, de művészetközvetítő, sporttudományi és felnőttképzési alapszakjai is igen ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szegedi Tudományegyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociológia

  A szociológia képzés célja, hogy a hallgatók megtanulják a mai európai, s ezen belül leginkább a magyar társadalom jelenségeinek szakszerű értelmezését és elemzését. A szociológia szakon az elméleti-történeti képzés mellett ugyanakkora hangsúlyt kap a gyakorlati képzés is. A hallgatók számos terepgyakorlaton és adatelemzési munkán vesznek részt, országosan ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet

  A bölcsészettudomány alapismeretei kifejezés bővebben azt jelenti, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrákat meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére, és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Politológia

  A politológia képzés célja, hogy a Politológia alapszakon végzettek sokoldalú tájékozottságuk miatt gyakran alkalmasabbak szakértői, elemzői és tanácsadói tevékenységek elvégzésére, mint a túlzottan szakosodott jogi vagy közgazdasági képzettségű társaik. Ezért szívesen bíznak rájuk olyan szervezeti feladatköröket, amelyek sok konfliktussal járnak, és ahol ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pénzügyi és számvíteli

  A Zsigmond Király Főiskola versenyképes tudást biztosít hallgatói számára. A BA képzés alatt felkészíti diákjait a munkavállalásra, akik ily módon jó eséllyel pályázhatnak a pénzügyi, banki, tanácsadói és más vállalati szektorokban kínált állásokra. A képzés során a hallgató – érdeklődésének megfelelően – választhat a Bank és Tőzsde, valamint a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nemzeti tanulmányok

  A képzés célja munkaerőpiac elvárásait szem előtt tartva a nemzetközi tanulmányok alapszak egyszerre kínálja a speciális, az alapozó és gyakorlati ismereteket. Hallgatóink rendszeres látogatói az Európai Unió brüsszeli intézményeinek, ahol az elméleti ismereteiket élesben alkalmazhatják és tesztelhetik. A Főiskola diplomácia képzése a szakdiplomácia világába ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nemzetközi gazdálkodás

  Az Európai Unió tagjaként, nyitott gazdaságként Magyarországon a foglalkoztatók szinte minden gazdasági-társadalmi szegmensben egyre jobban igénylik a nemzetközi kapcsolatokban, az Európai Unió ügyeiben és a diplomácia kérdéseiben jártas, nyelvet beszélő, jó kommunikációs készséggel bíró, sokoldalúan képzett szakembereket. A Nemzetközi Gazdálkodás szakon ilyen ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kommunikáció és médiatudomány

  A képzés fő célja olyan kommunikációs szakemberek kinevelése, akik teljesen különböző területeken (a válságmenedzseléstől a rendezvényszervezésig, a televíziós szerkesztéstől a dokumentumflim-készítésig) megállják a helyüket. Természetesen azokra is gondolunk, akik a kommunikáció tudományát emelt szinten szeretnék tanulni - nekik biztosítjuk mesterképzésünket, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gazdaságinformatika

  A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gazdálkodási és menedzsment

  A gazdálkodási és menedzsment szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Emberi erőforrások

  A képzés célja a hallgatók színvonalas és biztos módszertani és közgazdasági alapozás után a legmodernebb menedzsment-technikákkal ismerkedhetnek meg, a szakirány-választás által nyújtott lehetőségek pedig a makroszíntű munkaügyi, munkaerő-szervezési problémáktól a professzionális vállalati humán erőforrás menedzsment területekig kínálnak további ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Andragógus

  A képzés után közművelődés és a közgyűjtemény területén, kulturális intézményekben, a felnőttképzésben, a hazai és multinacionális nagyvállalatok protokoll- és PR-munkájában, nemzetközi kulturális szervezetekben, munkaerőképző és fejlesztő központokban, vállalati képzések szervezésében, esélyegyenlőségi programokban, valamint egyéb kulturális, sport, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Zsigmond Király Főiskola Budapest Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!