Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

  A logisztikai képzés – a GAMF Kar felügyelete mellett – egy kecskeméti és egy szombathelyi szakközépiskolában folyik. A végzettek anyag és áruforgalmi ügyintéző, anyaggazdálkodó, szállítási és raktározási tevékenységet folytató egységeknél vezetői munkakörökben helyezkedhetnek el. Szakirányú továbbtanulás esetén a KF GAMF Karának műszaki menedzser ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

  A gépipari mérnökasszisztes felsőfokú képzésen végzettek NC/CNC-programozó technológus, NC/CNC-karbantartó, NC/CNCgépkezelő, minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, minőségellenőr munkakörökben helyezkedhetnek el. A képzés eredményes befejezése esetén a szerzett kreditek harmadát elismerheti valamelyik műszaki főiskola vagy egyetem gépészmérnöki ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Anyagmérnöki alapszak

  A különböző anyagok, fémek, kerámiák és műanyagok előállítása, feldolgozása, minőségük ellenőrzése, és különösen alkalmazása speciális ismereteket követel meg. Az anyagmérnöki alapszakon megismerheted előállításuk módszereit, szerkezetük és tulajdonságaik vizsgálati módszereit, valamint feldolgozásuk technológiáit. A szakon végzett mérnökök képesek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

  A munkavédelmi mérnökasszisztens képzés célja, hogy a végzettek képesek legyenek a vállalatoknál felmerülő egyszerűbb munkavédelmi feladatok önálló ellátására. A képzés sikeres elvégzése esetén a hallgató alkalmas lesz a munkavédelemről szóló törvényben szakképesítéshez kötött feladatok ellátására, a munkáltató munkavédelmi, és munkaegészségügy ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Környezetgazdálkodási agrármérnök

  Környezetgazdálkodási agrármérnök képzés célja, a környezettudatos kertészeti szakirányon ismeretekhez jutsz az integrált gyümölcs, gyógynövény, zöldség és szőlőtermesztésről. Megismerkedhetsz az ezzel kapcsolatos borászati termékfeldolgozással és a településfásítás feladataival. Emellett jártasságot szerezhetsz az ökológiai gazdálkodásban is. ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Mérnök informatikus alapszak

  A mérnök informatikus képzés célja, hogy a megszerzett természettudományi, műszaki, gazdaság- és humántudományi ismereteid birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültséged alapján, kellő gyakorlat után, alkalmassá válsz műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területeken: a műszaki informatika módszereinek ismeretét ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ifjúságsegítő

  A képzés célja, hogy az ifjúságsegítő fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végezzen. A szociális segítés alapfeladatait látja el. Információs és tanácsadó tevékenységet végez. Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását. Elősegíti a gyermekek és a fiatalok öntevékenységét, érdek- és jogérvényesítő tevékenységét. ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nyelv- és beszédfejlesztő területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

  A képzés célja a hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és nyelvtudomány új eredményeivel, logopédiai ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban átlagtól ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél 90.000 Ft
  /félév
  képzés részletei
 • Területfejlesztési szakasszisztens felsőfokú szakképzés

  A képzés célja terület és településfejlesztéssel, tervezéssel kapcsolatos szakmai területeken végzett eredményes tevékenységhez ügyintézői és középvezetői szinten, szükséges készségek, magatartásformák kialakítása. A képzés sikeres elvégzése esetén igazgatási ügyintéző, tanácsadó, titkárságvezető, szervezői és ügyintézői, asszisztenciát igénylő ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens

  Az agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens képzés elvégzése után alkalmas leszel kis- és középvállalkozások tevékenységének szervezésére, irányítására, áruforgalmazói, beszerzési és értékesítési területen szervező, asszisztensi,feladatokra. Közreműködni menedzsment stratégiák taktikák megvalósításában, integrálni folyamatokat a vállalati vállalkozási ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kertészmérnök

  A kertészmérnök szak képzési célja: Egyre nagyobb az igény az olyan jól képzett szakemberekre, akik a termesztési ismeretek mellett megfelelő szervezési, marketing, logisztikai és EU ismeretekkel is rendelkeznek. Ennek alapján fejlesztettük és alakítottuk át kertészmérnök képzésünket. A nálunk végzettek ma már olyan vállalkozó típusú kertészmérnökök, akik ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Műszaki menedzser alapszak

  A műszaki menedzser képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a műszaki menedzser képzés ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kecskeméti Főiskola Kecskemét Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nemzetközi tanulmányok

  A Nemzetközi tanulmányok szak célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek a globalizációs folyamatból származó kihívások kezelésére, a minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására, a gazdasági és intézményi ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tomori Pál Főiskola Kalocsa Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet

  Olyan bölcsész szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és korunkban befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. A szak legfontosabb jellemzője, hogy erősen tágítja a klasszikus bölcsészettudományi kereteket. A szellemi kultúrának a filozófiai, társadalomelméleti, szociológiai, politológiai, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tomori Pál Főiskola Kalocsa Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pénzügy és számvitel szak

  A Pénzügy és számvitel szak célja olyan gazdálkodási szakemberek képzése, akik megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Tomori Pál Főiskola Kalocsa Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!