Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

  animációs tervezés, design- és művészetelmélet, építőművészet, fémművesség, formatervezés, fotográfia, kerámiatervezés, média design, tervezőgrafika, textiltervezés, üvegtervezés

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Zeneművészeti Kar - ZMK

  A Zeneművészeti Kar egészen 1998-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola részeként működött. Szakmai feladatait a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi. Legfontosabb feladata Szeged és a régió hangszer-, illetve magánénektanár utánpótlásának biztosítása, továbbá a régióhoz tartozó zenekarok és színházak számára ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szegedi Tudományegyetem Szeged Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Mozgóképkultúra és médiaismeret BA

  Az alapszak olyan szakembereket képez, akik elméleti ismereteik birtokában képesek tájékozódni a tömegmédiumok fejlődésének folyamataiban, ismerik a mediális közlés sajátosságait, és képesek a mediális közlésmódot használó szövegek értelmezésére. A végzettek alkalmasak a mozgóképes, illetve multimédiás szövegek előállításával kapcsolatos gyakorlati feladatok ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • McDaniel College

  Szakok, szakpárok: Előkészítő évfolyam, kommunikáció, üzleti tanulmányok és közgazdaságtan, politikatudomány és történelem, politikatudomány és közgazdaságtan, művészettörténet, művészettörténet és képzőművészet (studio art), képzőművészet (studio art)

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  McDaniel College Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Magyar Képzőművészeti Egyetem

  festőművész támogatott festőművész grafikus művész(1) támogatott grafikus művész(1) intermédia-művész támogatott intermédia-művész restaurátor művész(2) restaurátor művész(2) szobrászművész szobrászművész

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Festőművész

  A képzés célja olyan festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak. A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Elektronikus zenei médiaművész

  Az elektronikus zenei médiaműveész képzést ajánljuk azoknak, akiket érdekel a hang, a zaj, a csend, és mindezek elektronikus vagy digitális formája. Azoknak, akik számára a hang, kép és mindezek médiuma nem készen kapott, lezárt konstrukció, hanem kísérlet, improvizáció, lehetőség. Tehát azoknak, akiket érdekel a hangművészet, az interakció, a hálózati projektek, a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Képi ábrázolás BA

  A végzettek alkalmasak a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségek tanulmányozására és azok autonóm módon történő felhasználására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik vizuális és környezetkultúra-tanár szakon mesterképzésben (MA) történő folytatásához. Átfogó elméleti és ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  ZONGORA TANSZÉK, EGYHÁZZENE TANSZÉK, ÉNEK-ZENETANÁR, KARVEZETÉS TANSZÉK, FÚVÓS TANSZÉK, (ÜTŐ SZAKCSOPORTTAL)KAMARAZENE TANSZÉK, MAGÁNÉNEK TANSZÉK, (OPERA SZAKCSOPORTTAL)VONÓS TANSZÉK, ZENEELMÉLET TANSZÉK, ZENESZERZÉS ÉS KARMESTER TANSZÉK, ZENETUDOMÁNYI TANSZÉK, NYELVI LEKTORÁTUS

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szobrászművész

  A képzés célja olyan művészek képzése, akik megszerzett plasztikai ismereteik birtokában alkalmasak szobrászművészi tevékenység folytatására. Ismerik a szobrászat kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat. A vizuális kommunikáció terén alkotók, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Grafikusművész

  A képzés célja a szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait. A végzettek ismerik az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kerámia tervezés

  Az alapképzés célja a kerámiatervezés szakterületén felmerülő kézműves és ipari tervezési feladatok ellátása. A szakma feladatai közé az egyedi, a kis- és nagyszériás tárgyak tervezése, megvalósítása egyaránt beletartozik. A képzés biztosítja a kerámiatervezők munkájához szükséges kulturális és szakelméleti, korszerű technológiai és mesterségbeli, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ének-zene

  A képzés célja, hogy az ének-zene szakemberek a magyar és kiterjesztve az egész európai térség zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben tevékenykedve használják fel zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteiket, a kulturális/művészeti intézményrendszerről szerzett tudásukat. Hivatásuk gyakorlásához rendelkeznek a szükséges kiművelt zenei technikával, jó ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Előadóművészet-klasszikus ének

  Az alapszakot elvégzett előadóművészeket egyrészt zene- és énekkarok, zenekarok, kamaraegyüttesek várják, másrészt felkészültek arra is, hogy a zenei élet különböző intézményeiben aktív kulturális szerepet vállaljanak, például zenei szervezési, szerkesztési feladatok ellátásán keresztül. Előadóművészként a végzettek bekapcsolódhatnak a hangversenyéletbe, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Alkotóművészet és muzikológia

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneszerzői vagy elméleti tudományos teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Gyakorlati és elméleti tudásukka, kiművelt ízléssel gyarapítják a zenei alkotások és a zenéről szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézményeiben hasznos segítő szerepet tudnak ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Pécs Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!