Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai alapképzési szak

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai analitikai munka végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok, diagnosztikai részlegek analitikai munkájának irányítására, sejttenyésztő laboratóriumok, kísérleti állatházak felügyeletének ellátására, jártasak az adatfeldolgozás korszerű ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Egészségügyi gondozás és prevenció

  A képzés célja: Olyan szakemberek képzése a cél, akik az egészségtudomány eredményeit megismerve képesek lesznek a megelőző tevékenység széleskörű végzésére, az egyes emberek, a családok és közösségek gondozására, illetve egészségének fejlesztésére, és akik kellő ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Szakirányok és ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Pécsi Tudományegyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Anglisztika

  A képzés során a hallgatók megismerkednek Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok nyelvével és irodalmával, történelmével, kultúrájával, politikai és gazdasági életével, intézményrendszerével, az anglisztika és amerikanisztika körébe tartozó tudományok (irodalomtudomány, nyelvtudomány, politológia stb.) nemzetközileg elismert legjelentősebb brit és amerikai ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Vizuális- és környezetkultúra tanár MA

  A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatási-nevelési feladatok ellátására továbbá a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

  A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

  A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a legfelkészültebb hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti megalapozása és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók ne csak a munkahelyükön tudjanak helytállni, hanem a kutatási, fejlesztési ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pénzügy MSc

  Az emelt szintű üzleti módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására PhD-s ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Tanár–agrár-mérnöktanár MA

  A cél olyan szakemberek képzése, akik az agrárszakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD-képzésben folytathassák a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök MSc

  A mesterszakon végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök széles körű ökológiai alapokkal, valamint mezőgazdaság- és gazdaságtudományi ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy munkájuk során a költséghatékony, környezetbarát állatitermék előállítását szolgálják. Az elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Állattenyésztő mérnök MSc

  Az állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja olyan, már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik a gazdasági, a sport és hobbi célú állattenyésztés sajátosságainak megfelelő, további természettudományos, agrárműszaki, élelmiszer-gazdasági, termékfeldolgozási, speciális állattudományi ismeretek elsajátítása révén ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Színész

  A színművész mesterszak képzés tantárgystruktúrája magába foglalja mind a gyakorlati, mind az elméleti ismereteket. A gyakorlati képzés a színészethez szükséges technikai és pszichikai adottságok és készségek kialakítását, fejlesztését jelenti. Az ehhez vezető út a művészi beszéd, színpadi és koreografált mozgás, az ének és hangszeres zenei ismeretek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Tanító BA

  A képzési cél olyan pedagógiai szakemberek felkészítése, akik alkalmasak az általános iskola 1–6. osztályában tanuló gyermekek oktatására és nevelésére. A tanító végzettség feljogosítja a nálunk végzett hallgatókat az 1–4. osztályban valamennyi, az 5–6. osztályban pedig legalább egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet BA

  A szabad bölcsészet alapszak tudástartalmát az etika, ember- és társadalomismeret, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet, vallástudomány és hasonló, hagyományos szakok alkotják. Alapszakunk különös hangsúlyt fektet az olyan képességtárgyak oktatására, mint logika, érveléstechnika, magyar és idegen nyelvű szakszövegolvasás, academic ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Óvodapedagógus BA

  A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére készülnek fel ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nemzetközi tanulmányok BSc

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és európai uniós ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére. Hatékonyan tudják kihasználni a gazdasági és intézményi lehetőségeket az állami és nonprofit szektorban, helyi önkormányzatoknál, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!