Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Testnevelő-edző

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik testkulturális és sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek sportedzői, sportszervezői, testnevelői tevékenység ellátására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfok megszerzése után ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pedagógia

  A cél olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és alakuló oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén a társadalom pedagógiai ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Informatikus könyvtáros

  Szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére. A legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Andragógia

  A magyarországi felsőoktatás új alapszakjának célja olyan andragógusok, felnőttképzési szakemberek képzése, akik neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági és szociológiai tudásuk eredményeként, valamint az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetekről, intézményekről és a munkaerőpiac ismeretével a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Történelem

  Olyan történelem alapszakos bölcsészek képzése, akik a világtörténelem nagy korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb szakmai ismereteket, és annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti folyamatokat, az eszme- és kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes összefüggésekben értelmezni és értelmeztetni, képes a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra alapjainak megismertetése és a kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével. Az ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Romanisztika

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelv és kultúra területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti, gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A francia szakirány célja megismertetni a hallgatókat ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Plasztikai ábrázolás

  Plasztikai ábrázolás alapképzési szak indításának elsődleges célja az, hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a háromdimenziós térben jelentkező esztétikai, vizuális problémák értő interpretálói és kreatív alkotói magatartással rendelkező szakértői legyenek. Nélkülözhetetlen a jó vizuális adottság a terület ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Magyar

  A hároméves magyar alapszakos képzés célja, hogy széles körű általános műveltséget nyújtson a hallgatóknak ezen a bölcsész szakterületen. A tanulmányaikat befejezők az élet számos területén kamatoztathatják tudásukat és gyakorlati ismereteiket. Képzésünk olyan alapozást jelent, amelyre építve több irányban tudnak továbblépni. Megbízható ismereteket ad a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Képi ábrázolás

  A képi ábrázolás alapképzési szak indításának elsődleges célja az, hogy lehetőséget nyújtson olyan szakemberek képzésére, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind az újabb lehetőségek, a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, amely biztos alapokat nyújt a jelenlegi ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Germanisztika

  A germanisztika alapszak képzési célja olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik a német nyelvet szóban és írásban magas szinten (a közös európai nyelvi rendszer szerinti legalább C1-es szinten) képesek használni; a német nyelv, irodalom, kultúra és történelem területén alapos elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Megismerik a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ének -zene

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben. A képzés során megismerik a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Elektronikus ábrázolás

  A szak létesítésének célja, hogy a megfelelő tanulmányi eredményeket elérő hallgatókat felkészítse tanulmányaik mesterszakon való folytatására – olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek; így megszerzett ismereteik birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • első
 • elöző
 • 1
 • következő
 • utolsó
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!