Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem

  A Debreceni Református Kollégium és a Hittudományi Egyetem, mint a régió lelki-szellemi életének központja és a magyar tudományos közélet egy helyszíne, azzal az elkötelezettséggel várja hallgatóit és köszönti a nálunk tanulni vágyókat, hogy tanítva és tanulva együtt legyünk Isten titkainak jobb ismerői, egyházunk és népünk hűségesebb szolgái, a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Debreceni Református Hittudományi Egyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - JGYPK

  Magyarország legrégebbi tanárképző intézményeként (budapesti előzményei 1873-ig vezethetők vissza, a szegedi kezdés 1928-ban történt) a kar – alkalmazkodva a bolognai rendszer kihívásaihoz – az óvodapedagógus-, a gyógypedagógus- és a tanítóképzés fő hazai központjává vált, de művészetközvetítő, sporttudományi és felnőttképzési alapszakjai is igen ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szegedi Tudományegyetem Budapest Folyamatosan Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociális munka

  A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére. A képesek feszültségeket hordozó viszonyok, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Óvodapedagógus

  Az képzés célja hogy , az óvodapedagógus mesterség, hivatás elmélyítése érdekében különös gondot fordítunk a személyközi, társaslelkületi kompetenciák fejlesztésére. Segítséget szeretnénk nyújtani a pedagógiai diagnosztizálás, a szakszerű képességfejlesztés metodikájának elsajátításához. A Bologna-rendszerű oktatásnak megfelelően mesterfokozatú (MA) ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Tanító

  Főiskolánk két választható hitéleti szakkal párosítva indítja a tanító szakot: felvehető a hittanoktató és a kántor szak. Képzésünk ezáltal biztosítja a hozzánk nappali tagozatra jelentkező protestáns fiataloknak a lehetőséget, hogy tanulmányaikat párhuzamos képzésben folytassák a tanító mesterség elsajátításával és az általuk választott hitéleti szakokkal ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Református hittanoktató

  Az alapképzési szak célja olyan református hitoktatók képzése, akik alapos teológiai, és megfelelő pedagógiai, illetve pszichológiai ismeretekkel, a feladataik ellátásához szükséges készségek és képességek birtokában, valamint elegendő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy közoktatási és gyülekezeti keretben a 8. évfolyammal bezárólag hittanoktatói ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Protestáns teológus

  A képzés célja, hogy a lelkészi jellegű gyakorlati tárgyak elsajátítása helyett a képzésben résztvevők a szabad bölcsészetben jobban elmélyülhessenek. A gyakorlati tárgyak szisztematikus alapjait természetesen a Protestáns Teológus szakra beiratkozottak is elsajátítják, de praktizálással járó gyakorlatokat nem kell végezniük. A szakra felekezeti hovatartozás ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Református teológus

  A teológus-lelkész szakon elõször a bibliai nyelveket (héber és görög) sajátítják el a hallgatók. Ezzel válnak képessé a Szentírás elmélyült tanulmányozására. A latin nyelv ismerete pedig az egyháztörténeti és rendszeres teológiai tanulmányok folytatásához elengedhetetlen. A képzés második felében megnő a gyakorlati teológiai tárgyak jelentősége. Ezek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Történelem

  A történelem képzés célja. Egyetemes történelem őstörténet és ókori történelem, Európa a középkorban és kora újkor időszakában, új és legújabbkor történelme, a közelmúlt és napjaink történelme. Magyar történelem: őstörténet és korai magyar történelem, a középkori Magyar Királyság történelme, Magyarország a kora újkorban, Magyarország történelme a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociológia

  Az indítandó szociológiai alapképzési szak az alapozó társadalomismereti, szociológiaelméleti, szociológiatörténeti és szakszociológia tárgyak oktatásán túl képzési fókuszába a módszertani gyakorlati képzést helyezi. Nagy hangsúlyt fektetünk az alapvető informatikai, matematikai, matematikai statisztikai tantárgyak oktatásán túl az elmélyültebb módszertani ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet

  A BA-képzés során a hallgatók először bepillantást nyernek a filozófia, az etika, az esztétika, a film- és művészettörténet, a kommunikáció és a vallástudomány alapjaiba, és megismerkedhetnek a filozófiatörténet legfontosabb alakjaival, irányzataival. Már az első félévtől tanulnak egy választható ókori nyelvet. A következő képzési szakasz mélyebb betekintést ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Pszichológia

  A pszichológia képzés célja, a viselkedéselemző szaktevékenysége széles körű alkalmazásra találhat minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, rehabilitációs tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Magyar nyelv és irodalom

  A magyar alapképzés célja, hogy hallgatóit megbízható tudással ismertesse meg, segítse az irodalom, a kultúra, a nyelv, a nyelvhasználat világában való eligazodásukat. A széles spektrumú alapképzés a korszerű tudás, az alapismeretek elsajátításának biztosítása mellett olyan sokrétűen használható kompetenciák fejlesztését és kialakítását is célul tűzi ki, mint ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kommunikáció és médiatudomány

  A gyakorlati jártasság átadásán túl célunk, hogy az oktatás eredményeként a hallgatók képessé váljanak a kommunikáció jelenségeinek és folyamatainak, valamint intézményes és szociokulturális hátterének elemzésére és megértésére, ezek oktatására, illetve mások kommunikációs készségének fejlesztésére, és egyúttal alkalmassá váljanak a kommunikációs ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirány

  A képzés célja az orientalisztika területén átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik behatóan ismerik a japán nyelvet, kultúrát; továbbépíthető elméleti és gyakorlati szaktudással, a kutatómunkához nélkülözhetetlen alapvető jártasságokkal rendelkeznek jó eséllyel folytathatják tanulmányaikat a mesterszakon. A mai japán társadalmi, kulturális, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Károli Gáspár Református Egyetem Budapest IX. Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!