Közép- és Főiskolák, Egyetemek

 • Germanisztika

  A germanisztika alapszak képzési célja olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik a német nyelvet szóban és írásban magas szinten (a közös európai nyelvi rendszer szerinti legalább C1-es szinten) képesek használni; a német nyelv, irodalom, kultúra és történelem területén alapos elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. Megismerik a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Ének -zene

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben. A képzés során megismerik a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Elektronikus ábrázolás

  A szak létesítésének célja, hogy a megfelelő tanulmányi eredményeket elérő hallgatókat felkészítse tanulmányaik mesterszakon való folytatására – olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek; így megszerzett ismereteik birtokában képesek tanult szakmájuk sokoldalú ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Eger Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Anglisztika

  A képzés során a hallgatók megismerkednek Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok nyelvével és irodalmával, történelmével, kultúrájával, politikai és gazdasági életével, intézményrendszerével, az anglisztika és amerikanisztika körébe tartozó tudományok (irodalomtudomány, nyelvtudomány, politológia stb.) nemzetközileg elismert legjelentősebb brit és amerikai ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Eszterházy Károly Főiskola Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Tanító BA

  A képzési cél olyan pedagógiai szakemberek felkészítése, akik alkalmasak az általános iskola 1–6. osztályában tanuló gyermekek oktatására és nevelésére. A tanító végzettség feljogosítja a nálunk végzett hallgatókat az 1–4. osztályban valamennyi, az 5–6. osztályban pedig legalább egy, az oklevélben megnevezett műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szabad bölcsészet BA

  A szabad bölcsészet alapszak tudástartalmát az etika, ember- és társadalomismeret, esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, művészettörténet, vallástudomány és hasonló, hagyományos szakok alkotják. Alapszakunk különös hangsúlyt fektet az olyan képességtárgyak oktatására, mint logika, érveléstechnika, magyar és idegen nyelvű szakszövegolvasás, academic ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Óvodapedagógus BA

  A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az óvodapedagógus szakon tanulók a 3–7 éves korosztály nevelésére készülnek fel ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Nemzetközi tanulmányok BSc

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és európai uniós ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére. Hatékonyan tudják kihasználni a gazdasági és intézményi lehetőségeket az állami és nonprofit szektorban, helyi önkormányzatoknál, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Magyar BA

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a magyar és világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól megbízható ismeretekkel rendelkeznek. A magyar szakos hallgatók megismerik a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető eljárásokat, a ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Kommunikáció és médiatudomány BA

  A szakon a kommunikáció és a média elméletét, intézményrendszerét és az intézményekben folyó gyakorlati munkát jól ismerő jövendő szakemberek tanulják, hogyan lehet médiatartalmakat előállítani, miként tudják az előállított és közvetített tartalmakat értelmezni, hogyan, hol, mikor és kiknek szabad, érdemes, illetve kell vagy esetleg tilos ezeket bemutatni. ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Informatikus könyvtáros BA

  A képzés célja olyan informatikus könyvtáros gyakorlati szakemberek képzése, akik korszerű könyvtár-informatikai ismeretek birtokában alkalmasak a különböző könyvtártípusok, valamint más információs intézmények szaktudást igénylő munkaköreinek a betöltésére. Képesek a hagyományos és elektronikus információhordozók gyűjtésére, feldolgozására, könyvtári ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Gyógypedagógia BA

  A képzés célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik korszerű elméleti és módszertani gyógypedagógiai alapismeretek, képességek, valamint a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretek birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott személyeknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, kompenzálásához, életviteli ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Andragógia BA

  A cél olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásukkal, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján közösségekben közvetlen szervező,értékelő, ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Kaposvári Egyetem Kaposvár Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Szociális munka

  A szociális munka szakon nappali és levelező képzés keretében 6+1 félév keretében olyan segítő szakembereket képezünk, akik mind a gyermekek, fiatalok, mind a felnőttek és idősek szociális problémáinak kezelésére alkalmasak lesznek. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére. Szociális problémák és feszültségek ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szent István Egyetem Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
 • Óvodapedagógus

  Célunk olyan óvodapedagógusok képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában gondos, gyermekszerető és empatikus szakemberekké válnak! Az intézmény egyedi jellegéből adódó speciális programok elsajátítása révén a hallgatók a közoktatási intézmények speciális feladatainak ellátására is alkalmasak lesznek. A gyakorlati ...

  Tanfolyamot tartó intézmény képzés helye képzés időpontja képzés ára
  Szent István Egyetem Szarvas Érdeklődjön az intézménynél Ár nélkül
  képzés részletei
bezár

Iratkozz fel hírlevelünkre!